HALWIT

Witamy na stronie HALWIT

Usługi w zakresie zarządzania i kompleksowej obsługi technicznej budynków.

Naszym klientom oferujemy praktyczne podejście do zarządzania nieruchomościami i współpracę z zespołem specjalistów, którzy dostosują zakres i rodzaj świadczonych usług do indywidualnych potrzeb biznesowych zmierzających do poprawy efektywności prowadzonej działalności klienta.

Ponadto usprawniamy zarządzanie ryzykiem, a więc wpływamy na zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii i wypadków oraz zminimalizowanie ich ewentualnych skutków (dzięki przygotowanym wcześniej procedurom postępowania w sytuacjach awaryjnych).

Wprowadzamy nowe lub ulepszone usługi, które pozwalają osiągnąć potencjalną przewagę nad konkurencją.

W efektywny i przejrzysty sposób znacząco przyczyniamy się do obniżenia kosztów działalności związanych z utrzymaniem obiektów.

Dokumentujemy, że działalność prowadzona zgodnie z przepisami prawa, prowadzi do zwiększenia wiarygodności wśród klientów, inwestorów, władz administracyjnych i organów kontrolnych.

Zapewniamy dyspozycyjność, rozbudowane zaplecze techniczne jak również zorganizowaną sieć firm podwykonawczych pozwalających nam świadczyć swoje usługi na terenie całej Polski.

Nawiązując z nami współpracę mają Państwo zagwarantowane:

 • indywidualne podejście do każdego zlecenia,
 • szczegółową analizę występujących zagrożeń,
 • profesjonalne, rzetelne i terminowe wykonanie powierzonych usług,
 • właściwy i adekwatny dobór materiałów do potrzeb zlecenia,
 • dostęp do najnowszych osiągnięć i innowacyjnych rozwiązań technicznych,
 • atrakcyjną ofertę cenową.

Jesteśmy głęboko przekonani, iż przedstawiona przez nas oferta sprosta Państwa wymaganiom i utwierdzi w wyborze naszej firmy jako partnera godnego Państwa zaufania.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

O nas

Firma specjalizuje się w kompleksowej obsłudze eksploatacyjnej budynków, ekonomicznie gospodarując nieruchomościami przez cały cykl ich życia.

Nasze prace zawsze cechuje wysoka jakość. Wykonujemy swoją pracę najlepiej jak można nie czerpiąc korzyści ze słabości (fizycznej, ekonomicznej czy kulturalnej) ludzi, którzy korzystają z naszych usług.

Działalność nasza jest prowadzona na zasadzie „trzech E” tj.:

 • efektywnie (skutecznie),
 • ekonomicznie (opłacalnie),
 • etycznie (zgodnie z normami moralności).

Aby zapewnić Państwu dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych stale podnosimy swoje umiejętności uczestnicząc w cyklicznych szkoleniach organizowanych przez producentów i importerów urządzeń a liczne certyfikaty i zaświadczenia wystawiane przez organizatora szkoleń są potwierdzeniem naszej wiedzy.

Dajemy Klientom pełne przekonanie co do solidności i niezawodności w wypełnianiu zobowiązań i obietnic.

Innowacyjne rozwiązania oraz elastyczne podejście do realizowanych projektów pozwalają nam optymalnie zarządzać procesami związanymi z eksploatacją infrastruktury technicznej budynków.

Proponujemy naszym Klientom rozwiązania outsourcingowe wspierające procesy z obszaru technicznej obsługi nieruchomości, dzięki którym Klient może skoncentrować się na rozwoju sfer kluczowych dla swojego biznesu.

Zalety naszego podejścia

Zgodnie z naszą filozofią działania stawiamy na współpracę pomiędzy właścicielami, najemcami, klientami i innymi zainteresowanymi stronami. Takie podejście umożliwia poprawę wyników, utrzymanie wskaźnika przychodów i wartości kapitałowej, a przede wszystkim adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

Oferujemy kompleksową obsługę obejmującą między innymi:

 • obsługę eksploatacyjną obiektów,
 • obsługę serwisową (instalacje elektryczne; wodno – kanalizacyjne; grzewcze i chłodnicze/klimatyzacyjne; wentylacyjne; systemy ppoż. i instalacje niskoprądowe),
 • zarządzanie mediami,
 • okresowe przeglądy, pomiary i badania elementów obiektu i instalacji (np. termowizyjne, szczelności instalacji…)
 • audyty, ekspertyzy i analizy techniczno-ekonomiczne,
 • remonty i roboty budowlane, modernizacja, naprawa i konserwacja w/w instalacji,
 • sprzedaż lub najem urządzeń,
 • usługi dodatkowe (np. odśnieżanie dachów I parkingów, usługi alpinistyczne mycia okien)